Klantcases

Centric</>

Om Centric’s testprocessen te verbeteren, ontwikkelden we een geavanceerd Test Automation platform dat meerdere testframeworks integreert. Met een gebruiksvriendelijke interface en naadloze integratie in Continuous Delivery pipelines, kunnen zij nu sneller testen, bugs eerder detecteren en vaker releases uitvoeren. Dit succes heeft geleid tot de toepassing van het framework in andere sectoren en heeft de samenwerking met Wiconic versterkt voor toekomstige innovatieve oplossingen.

Prorail</>

Bij ProRail heeft Wiconic een aangepast Test Automation platform geïmplementeerd, wat resulteerde in een versnelling van innovatie en een efficiëntere aanpak van ICT-projecten. Met de introductie van Continuous Integration en Continuous Deployment konden uitdagingen in de bestaande architectuur worden overwonnen. Dit gaf ProRail de mogelijkheid om sneller te reageren op klantbehoeften en vrijgekomen tijd te besteden aan verdere verbeteringen. De samenwerking met Wiconic zorgde voor een aanzienlijke transformatie binnen de IT-organisatie van ProRail.

9292</>

Wiconic heeft 9292 geholpen met het innoveren van hun softwareontwikkeling door Test Automation en Continuous Delivery te implementeren. De samenwerking resulteerde in verbeterde ontwikkelstraten, hogere datakwaliteit en efficiënter Master Data Management. Dankzij Wiconic’s expertise werd de tariefberekeningssoftware geoptimaliseerd en de time to market verkort. De constante kwaliteit en specialistische kennis van Wiconic brachten de ambities van 9292 in een stroomversnelling en leidden tot verdere innovatie in de organisatie.

Nederlandse gemeenten</>

De overheid wil meer gebruik maken van data om het voorspellende vermogen van gemeenten te vergroten. Om dat voorspellende vermogen te realiseren zijn dataplatformen ontwikkeld. De beschikbare data en dataplatformen worden gebruikt voor data analytics, machine learning en Artificial Intelligence. De realisatie is gedaan door het implementeren van Lakehouses in de vorm van Azure Databricks Deltalakes. Voor het beschikbaar maken van de toegang tot de data zijn API’s ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor gebruikers.

vwe</>

VWE wilde de time2market van nieuwe features sterk verkorten en release frequentie sterk verhogen. Om dit te bereiken hebben we samen met VWE het IT-platform sterk gemoderniseerd door het inbedden van Continuous Delivery pipelines. Tevens hebben we test automation over de gehele cycle gerealiseerd. Hierdoor is de release frequentie sterk toegenomen.

Wolters Kluwer</>

WoltersKluwer had het doel om de softwarekwaliteit in een divisie sterk verbeteren. Wiconic heeft de lead genomen en een system team opgezet. Dat team was verantwoordelijk om een testplatform op te zetten. Vervolgens is met het development team een testset gerealiseerd. Deze testset omvatte zowel functionele als kwalitatieve tests, zoals performance tests. Voor de realisatie is het shift-left principe gehanteerd om de feedbackloop zo kort mogelijk te houden en ontwikkelkosten te verlagen. Het testplatform is geïntegreerd in de Continuous Delivery pipelines. Voor het testplatform is een elastisch schalende cloud infrastructuur gerealiseerd voor het uitvoeren van de performance testen.

Unit4</>

Unit4 wilde de release cycle van de software delivery versnellen en de efficiency van de software voortbrengingsketen verhogen. Deze versnelling heeft Wiconic gerealiseerd door het implementeren van een automated Agile procesvoering binnen en tussen de IT-teams. Voor deze automation hebben we Continuous Delivery pipelines gerealiseerd. Continuous Integration is gerealiseerd met het Azure DevOps platform. Continuous Testing met diverse test automation tools en Continuous Deployment door het toepassen van IaC op het Azure cloud platform.

Sanquin</>

Sanquin had tot doel om het Microsoft-based on-premise applicatielandschap te migreren naar de Azure cloud, voor het verlagen van de TCO, realiseren van PxQ en flexibilisering van het IT-landschap. Samen met Sanquin hebben we de Azure landing zone gerealiseerd en geïmplementeerd in de Sanquin organisatie. Vervolgens hebben we de Microsoft back-end applicaties in batches via een TAP-omgeving gemigreerd naar de Azure cloud.

 

ING</>

ING had tot doel om de kwaliteit van de software delivery in de Commercial Banking organisatie sterk te verbeteren. De gevraagde kwaliteitsverbetering betrof het verlagen van de change & runkosten, het verhogen van de efficiency in development en het verhogen van de betrouwbaarheid van de delivery. Om dit mogelijk te maken heeft Wiconic met ING een Agile organisatieontwerp gerealiseerd obv Delivery Teams. Deze Delivery Teams zijn gaan werken volgens een vaste heartbeat om software te leveren. Later is het organisatieontwerp met Wiconic uitgebreid naar een groot aantal ING-locaties. De locaties ontwikkelde en beheerde software in een gezamenlijke cadans, via het follow-thesun-principle.