<Infinite Velocity Scan>

<Only the facts>

Transparency

Transparency

<Infinite Velocity Scan>

De online Infinite Velocity Scan is een krachtig instrument om onbenut potentieel bloot te leggen.

De Infinite Velocity  Scan meet de volwassenheid op de gebieden:

  1. Communication
  2. Process
  3. Technology
  4. Value

De volwassenheid wordt gemeten op niveaus:

  1. Team
  2. Programma
  3. Portfolio

Na de scan analyseren organisaties met de Infinite Velocity Deep Dive de resultaten, prioriteren verbeteringen en realiseren deze daarna.

Na de Scan hebt u</>

  • Een objectief beeld van de ontwikkelvelocity.
  • Een set met actiepunten om de voortbrenging te versnellen.

<Meer informatie>

Wil u meer informatie over de Scan of de Deep Dive? Neem dan contact op.

Free Tips en Tricks</>

Uw business verandert en de snelheid waarmee dat gebeurt neemt alleen maar toe. Dat geeft voor softwaremakers uitdagingen en kansen.rnrnDe Wiconic Infinite Velocity whitepaper beschrijft de huidige trends en uitdagingen. De whitepaper behandelt de vijf pijlers voor succesvolle, intelligente en nieuwe aanpak van software engineering.rnrnDe whitepaper schetst daarnaast het proces dat u moet volgen om er te komen.