Privacy statement

wiconic wiconic wiconic wiconic
wiconic wiconic wiconic wiconic
wiconic wiconic wiconic wiconic
wiconic wiconic wiconic wiconic

Wiconic is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons­gegevens zoals weergegeven in deze privacy­verklaring.

Contactgegevens:
www.wiconic.com
+31 (0) 30 268 53 98

Backoffice is de Functionaris Gegevensbescherming van Wiconic. Hij/zij is te bereiken via info@wiconic.com

 

Deze pagina is op 3/2/2022 ge├╝pdatet.

<PERSOONS­GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN>

Wiconic verwerkt enkel persoonsgegevens zodra u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

<BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONS­GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN>

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wiconic.com, dan verwijderen wij deze informatie.

<MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONS­GEGEVENS VERWERKEN>

Wiconic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dat nodig is;
  • U te informeren over (wijzigingen) van onze diensten en producten;
  • Om diensten bij u af te leveren en/of uit te voeren;
  • Wiconic analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
  • Wiconic volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

<HOE LANG WE PERSOONS­GEGEVENS BEWAREN>

Wiconic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

<DELEN VAN PERSOONS­GEGEVENS MET DERDEN>

Wiconic verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

<COOKIES, OF VERGELIJK­BARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN>

Wiconic gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van computer, tablet of smartphone. Wiconic gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

<GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN>

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor uw gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wiconic en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wiconic.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wiconic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

<HOE WIJ PERSOONS­GEGEVENS BEVEILIGEN>

Wiconic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wiconic.com.