<Dynamics 365 voor Service-providers>

<Automatiseer uw bedrijfsprocessen met Dynamics 365>

Dynamics 365

Dynamics 365

<Dynamics – Artemis365 platform>

Gebruik Dynamics 365 en Microsoft 365 platform. De basis voor het Artemis365 platform.

Vanaf 2008 gebruiken we in onze bedrijven alleen SaaS-based webapplicaties. Deze keuze heeft gezorgd voor lagere capex (capital expediture) ten opzichte van de benchmark, het uitnutten van het IT-budget en veilige beschikbaarheid van bedrijfsgegevens.

In 2018 hebben we een nieuw besluit genomen en het gehele  IT-landschap gemigreerd naar de Microsoft cloud. De belangrijkste redenen:

 • marketing t/m accountancy in een gemeenschappelijke tenant,
 • gecentraliseerd gebruikersbeheer en
 • de Microsoft suite is gemakkelijk aan te passen naar specifieke bedrijfsprocessen.

Het bleek dat de standaard applicaties van Microsoft niet voldeden aan onze straight-through-processing behoefte. Waarom gegevens op meerdere plaatsen opslaan? En waarom handmatig contracten opstellen met knippen en plakken van gegevens?

Deze behoefte legde de basis voor ons Artemis365 platform.

Twee apps. Een CRM app op het D365 powerplatform en een ERP app op het D365 Business Central platform. Voor Marketing hebben we de Dynamics 365 Marketing solution voor service-providers gecustomized. De marketing solution integreert volledig met Dynamics 365 Sales die ook is gecustomized.

Op de Sales solution hebben we een geintegreerde app ontwikkeld voor volledige geautomatiseerde contractgeneratie en contractmanagement. De contractapplicatie integreert volledig met Dynamics 365 Business Central.

Met Business Central managen we de klantcommitments, projecten, opleidingen en inzetten. Met Business Central managen we daarnaast ook de inkoop, verkoop, debiteuren, crediteuren en accountancy.

Natuurlijk hebben we de nodige partnerships. We zijn vanaf 2015 Microsoft partner en voor electronic document management Continia partner.

<Gebaseerd op het Microsoft ecosysteem>

We hanteren beveiligde Cloud-based Microsoft 365 endpoints. We maken gebruik van SharePoint365 voor de opslag van documenten, welke we customized integreren in de Dynamics 365 suite. Voor het managen van onze identities hanteren we een customized Azure AD met 100% Role Based Access Control. Voor het beheer van de eenmalige taken gebruiken we Azure DevOps, volledig geintegreerd in Microsoft 365.

 

<Voordelen Artemis365 platform>

 • Gemeenschappelijke gegevens van marketing t/m accountancy​.
 • Gegevens nooit meer dubbel invoeren en beheren​.
 • Gegevens direct en veilig beschikbaar waar ze nodig zijn​.
 • Automatisch Contractgeneratie​.
 • Automatische opslag van contracten in een gebruiksvriendelijke mappenstructuur.
 • Automatisch aanmaken en beheren van interne en externe medewerkers/resources​.
 • Automatisch aanmaken en beheren van projecten/taken​.
 • Automatisch aanmaken en beheren van uren/prijzen​.
 • Automatisch inlezen en goedkeuren van inkoopfacturen.
 • Mogelijkheid tot verwerking van reversed billing.
 • Automatische timesheet generatie.
 • Ingebouwd client timesheet approval processing.
 • Ingebouwde generatie van facturen met client timesheets.
 • Automatisch (e)facturatie via email​.
 • Document management, zoals document capture van inkoopfacturen (OCR).
 • Gecentraliseerd beheer van gebruikers en toegang.
 • Volledig RGS-compliant grootboekadministratie en reporting.

<Lagere IT-kosten met Artemis365>

Hebt u veel handwerk in uw bedrijfsprocessen? Loopt u altijd achter de feiten aan omdat gegevens dubbel, driedubbel zijn ingevoerd en beheerd? Mist u overzicht in uw bedrijfsvoering en stuurt u op achterhaalde data?

Ons cloud assessment beoordeelt het huidige IT-landschap en helpt u op weg naar de Artemis365 Cloud om de voordelen te behalen.

<Behalen voordelen met Dynamics 365>

Hebt u al diverse pogingen gedaan om uw IT-landschap te migreren naar de cloud? Bent u na de migratie geland in een nog complexer landschap? Wilt u een goed en haalbaar plan hebben hoe u migreert naar de cloud?

Wij hebben de migratie al uitgevoerd met een goed overall en kort-cyclisch plan. We hebben hands-on beschikbaar welke besparingen we maandelijks realiseren.