SPEED

SPEED

Wiconic Realiseert de Digitale Transformatie</>

<Creating Solutions that shape tomorrow>

De missie van Wiconic is het innoveren van de Nederlandse IT-industrie. Wiconic helpt het creëren van Digital Leaders die hun doelen bereiken met technologie en innovatie. Wiconic is ontstaan vanuit de Utrecht Science Park campus. Wiconic bouwt met passie en inspiratie aan een duurzame en mooiere wereld door het toepassen van tech.

Infinite Velocity</>

Met Infinite Velocity zorgt u dat software sneller, betrouwbaarder en voorspelbaarder bij de gebruiker landt. Met Infinite Velocity automatiseert u, binnen iedere technologiestack, alle routinetaken. Zo kunnen uw ontwikkelteams sneller bouwen, integreren, testen en releasen. Minder werkdruk en dus meer tijd voor innovaties die echte waarde leveren voor uw gebruikers.

Voorbeelden van het automatiseren van routinetaken is het genereren van broncode (AI-empowered), het automatiseren van het softwaretesten en het geautomatiseerd releasen van software.

Wiconic baseert zich hiervoor op Large Language Models (b.v. ChatGPT), Continuous Delivery en het Scaled Agile Framework.

Visie op Digitale Transformatie</>

Uw business verandert en de snelheid waarmee dat gebeurt neemt alleen maar toe. Dat geeft voor softwaremakers grote uitdagingen, maar ook enorme kansen.

In onze whitepaper beschrijven we de huidige trends en uitdagingen, laten we zien wat de 5 pijlers zijn van een succesvolle, intelligente en nieuwe aanpak van software engineering en schetsen we tot slot het te volgen proces om tot meerdere releases per seconde te komen.

Test Automation voor Centric</>

“Het is voor ons een heel belangrijk onderwerp waar we veel in investeren. Al onze testers moeten automatische tests kunnen uitvoeren. Onze SAAS-oplossingen vragen om snel en vaak uitvoeren van tests. We willen namelijk continu de kwaliteit van onze producten verbeteren.”

MARTIJN SCHUTTEN
MANAGER SOFTWARE DEVELOPMENT

WE HAVE CREATED SOLUTIONS FOR : </>

<Alliander> <Centric> <PinkRoccade> <OV9292> <Woonz.nl> <Exact> <Achmea> <Stichting BKR> <Rabobank> <KPN> <Wolters Kluwer>

<ProRail> <NS> <Respect> <Sanquin> <Politie NL> <PostNL> <Interpolis Glashelder> <ING> <Vogsy> <VWE Automotive>

Meer inzicht?</>