Infinite velocity: creating winners in a digital era

Uw business verandert en de snelheid waarmee dat gebeurt neemt alleen maar toe. Dat geeft voor softwaremakers grote uitdagingen, maar ook enorme kansen.

In deze whitepaper beschrijven we de huidige trends en uitdagingen, laten we zien wat de vijf pijlers zijn van een succesvolle, intelligente en nieuwe aanpak van software engineering en schetsen we tot slot het proces dat u moet volgen om er te komen. Zo leveren wij onze bijdrage aan het innoveren van de Nederlandse software-industrie.

Het Infinite Velocity model is ontwikkeld met Nederlandse universiteiten en het Nederlands Instituut voor de Software Industrie.

<Download whitepaper>