Infinite velocity: creating winners in a digital era

Je business verandert en de snelheid waarmee dat gebeurt neemt alleen maar toe. Dat geeft voor softwaremakers grote uitdagingen, maar ook enorme kansen.

In deze whitepaper beschrijven we de huidige trends en uitdagingen, laten we zien wat de vijf pijlers zijn van een succesvolle, intelligente en nieuwe aanpak van software engineering en schetsen we tot slot het proces dat je moet volgen om er te komen. Zo leveren wij onze bijdrage aan het innoveren van de Nederlandse software-industrie.

<Wat ga je in deze whitepaper lezen:>

  • 6 trends en uitdagingen in de huidige markt; hoe speel je daar het best op in
  • NoOps – Automatiseer beheerwerk en maak mensen vrij voor development
  • Wendbare processen – Nieuwe samenwerkingsmodellen tussen Dev, Ops en business
  • Microservices en cloud – Naar een nieuw platform voor software
  • Continuous delivery – Automatiseer je deployment- en changeproces
  • Artificial intelligence – Laat data je helpen bij planning en prioriteiten
  • Infinite velocity: model voor de toekomst van development en hoe dit jouw helpt in je processen

<Download onze whitepaper>