Continuous Delivery

<LEER EFFICIËNTER SOFTWARE ONTWIKKELEN>

LEER EFFICIËNTER SOFTWARE ONTWIKKELEN
LEER EFFICIËNTER SOFTWARE ONTWIKKELEN
LEER EFFICIËNTER SOFTWARE ONTWIKKELEN
LEER EFFICIËNTER SOFTWARE ONTWIKKELEN

<CURSUS CONTINUOUS DELIVERY>

De IT-wereld vraagt kort-cyclische software delivery. Deze kort-cyclische delivery wordt bereikt u met Infinite Velocity (ook wel Continuous Delivery 3.0 genoemd). Infinite Velocity bestaat uit Continuous -Intelligence, -Planning, -Engineering, -Integration, -Testing en -Deployment.

Met Infinite Velocity brengt u software sneller en efficienter naar productie. Hierdoor hebt u veel meer tijd om in te spelen op de wensen van de markt.

 

Om bedrijven te helpen hebben we een cursus ontwikkeld. Tijdens de cursus leert u het realiseren en blijvend ontwikkelen van een cloud platform met Infinite Velocity. U leert hoe u gebruikersfeedback genereert en hoe u dit verwerkt in de Agile roadmaps. Tijdens en na de cursus ontwikkelen cursisten een Infinite Velocity pipeline en implementeren deze passend bij het IT landschap van het bedrijf waarin ze werken. Ook geven we demonstraties waarin we de werking van de pipelines tonen.

<CURSUS PROGRAMMA>

Dag 1

Introductie.
Op welke wijze verbetert Infinite Velocity de processen in uw organisatie?
High-level view of the Infinite Velocity model.

 


Business Models in the Software Industry.

Uw business model werkbaar maken in de software industrie. Leer tijdens deze module geautomatiseerde softwarevoorbrengingsprocessen te ontwerpen en bouwen wat voor uw bedrijf en software product het beste werkt.
Hoe het product past binnen uw business model.

Dag 2

Continuous Engineering.
Hebt u de interatieve principes van Continuous Engineering in uw DNA?
The key to continuous quality.

 


Continuous Integration.

Integreer het werk van uw software-ontwikkelaars volledig geautomatiseerd.
Develop for your developer.

Dag 3

Continuous Testing.
Automatiseer handmatige tests en accelereer uw software voortbrenging en dienstverlening.
Time for Testing.

 

Continuous Deployment.
Implementeer onmiddelijk en autonoom in een productieomgeving.
Monitor your implementation in the blink of an eye.


Examen en certificering (optioneel).

Zet uw opgedane kennis om naar een aantoonbaar certificaat.
Ga naar huis met een certificaat in handen.

<Wilt u meer informatie over de cursus?>