Continuous

<Testing>

Testing
Testing
Testing
Testing

<Continuous Testing>

Bij Continuous Testing automatiseren we het testen van alle code. Zo krijgen developers onmiddellijk feedback en inzicht in aangetroffen bugs.

Continuous Testing maakt integraal deel uit van de delivery pipeline. Om van Continuous Testing een volautomatisch, volledig hands off proces te maken automatiseren we niet alleen regressietests, maar ook unittests, acceptatietests, een groot aantal verschillende securitytests en performance tests. Zo verifieer je bij iedere aanpassing, of toevoeging, snel of deze aan de kwaliteits- en functionele eisen voldoet.