Continuous

<Planning>

Planning
Planning
Planning
Planning

<Continuous Planning>

Door alle features en aanpassingen perfect te prioriteren in een goed georganiseerde backlog, zet u uw ontwikkelcapaciteit altijd optimaal in.

Continuous Planning is een benadering van planning die gericht is op het continu aanpassen van plannen en doelen aan veranderende omstandigheden. Het omvat het gebruik van real-time data en analytics om voortdurend de prestaties te monitoren en aan te passen aan de veranderende omgeving. In traditionele planning worden doelen, budgetten en plannen vaak jaarlijks vastgesteld en pas aan het eind van het jaar geëvalueerd en bijgesteld. Dit kan leiden tot inflexibiliteit en suboptimale beslissingen omdat de plannen niet up-to-date zijn met de werkelijke prestaties en veranderingen in de omgeving.

Continuous Planning gebeurt vanuit de resultaten van Continuous Intelligence dmv real-time gegevens, voortdurende monitoring en regelmatige evaluatie en aanpassing van plannen. Het verbetert prestaties en vermindert risico’s, omdat bedrijven sneller reageren op veranderende omstandigheden. Continuous Planning wordt vaak gebruikt in de technologie- en de detailhandelssector.

Continuous Planning automatiseert ook het planningsproces met Continous Intelligence als input. De automatisering verbetert zichzelf mbv machine learning. kunstmatige intelligentie en ondersteunt de backlogcreatie en prioritering. Het prioriteren, verfijnen en toewijzen van backlog-items gebeurt in toenemende mate automatisch. Ook voortgangsrapportages worden automatisch gegenereerd.