Continuous

<Deployment>

Deployment
Deployment
Deployment
Deployment

<Continuous Deployment>

Continuous Deployment is een software-ontwikkelingsbenadering waarbij nieuwe code automatisch wordt uitgerold naar productie-omgevingen zodra deze is getest en goedgekeurd, met als resultaat een snellere time-to-market en verbeterde kwaliteit van de software.

Continuous Deployment is een softwareontwikkelingsbenadering die gericht is op het automatiseren van de software-uitrol naar omgevingen. Door nieuwe code automatisch uit te rollen, kan de time-to-market worden versneld en kunnen software-updates sneller en betrouwbaarder worden doorgevoerd.

Continuous Deployment heeft een nauwe relatie met Continuous Integration en Continuous Testing om de softwareontwikkelingscyclus te automatiseren. In een Continuous Deployment-proces worden wijzigingen automatisch uitgerold in omgevingen zonder handmatige tussenkomst.

Continuous Deployment heeft veel voordelen zoals een snellere time-to-market en betere kwaliteit van de software. Het vereist een hoge mate van automatisering, betrouwbare tests en een solide infrastructuur. Het voldoen aan deze eisen voorkomt dat bugs en problemen in de productieomgeving terechtkomen.

Het Continuous Deployment proces doorloopt het hele deploymentproces automatisch. Het einddoel bij het inrichten van Continous Deployment is om elke omgeving continu nieuwe versies uit te rollen, zonder downtime en zonder handmatige activiteiten.